Το STEAMulator είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού με άξονα τη γνωριμία των μαθητών με καινοτόμες επιχειρήσεις.


Οι μαθητές που συμμετέχουν στο STEAMulator έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο και τον τρόπο λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους τομείς STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), καθώς και τις εφαρμογές των επιστημών στο επαγγελματικό περιβάλλον.


Μέσα από τα εργαστήρια του προγράμματος, οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και τη δημιουργικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται πώς αυτές οι δεξιότητες εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.