Όραμα μας είναι να συνδέσουμε τους μαθητές με καινοτόμες επιχειρήσεις δείχνοντάς τους τι δεξιότητες απαιτούνται στο σύγχρονο περιβάλλον του επιχειρείν ενώ παράλληλα να τους εμπνεύσουμε φέρνοντάς τους σε επαφή με ανθρώπους που τόλμησαν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή και πέτυχαν κάνοντας πράξη την ιδέα τους.