5 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη

Η ομάδα του STEAMulator αναπτύσσει συνεργασίες με καινοτόμους φορείς της πόλεις, ώστε να δημιουργήσει έργο με ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά, το STEAMulator σε συνεργασία με το Creativity Platform πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ – NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Community Leaders.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζεται από τον διεθνή οργανισμό Intersos Greece σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η δράση αφορά την ομαλή ένταξη των προσφύγων που έχουν έρθει και διαμένουν στη Θεσσαλονίκη και την αλληλεπίδρασή τους με την τοπική κοινωνία, οργανώνοντας δημιουργικά εργαστήρια για όλους, χωρίς καμία διάκριση (φυλετική, θρησκευτική, εθνική, ηλικιακή, κ.α.). Άλλωστε, σημασία δεν έχει από που προέρχεται ο καθένας και τι γλώσσα μιλάει αλλά η κοινή ειρηνική συνύπαρξη με σεβασμό στη διαφορετικότητα χωρίς ίχνος διάκρισης.

Η επίσκεψη οργανώθηκε για μέλη της προσφυγικής κοινότητας, ενώ πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα μετάφραση στα αραβικά και στα φαρσί.