Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού STEAMulator είναι ο επίσημος επιστημονικός συνεργάτης του Παραγωγικού Σκασιαρχείου, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από την Thessaloniki Innovation Zone. 

Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτος σταθμός για τη φετινή χρονιά ήταν η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», όπου μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης του Πειραματικού ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας επισκέφθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2018 τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί ο τομέας διύλισης, με τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη και μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η κα Λήδα Παπατζήκα, στέλεχος της Αλεξάνδρειας Ζώνης, μέσα από μια διαδραστική συζήτηση, εισήγαγε στους μαθητές τις έννοιες της σύγχρονης οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενώ στη συνέχεια η κα Εριφύλη Παπαϊωάννου, Επικεφαλής Γραφείου ΕΚΕ και Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες Β.Ε. ΕΛΠΕ, μέσα από μια εξαιρετική παρουσίαση γνώρισε στους μαθητές τις δραστηριότητες του Ομίλου κατά την μακροχρόνια παρουσία του στο χώρο της ενέργειας, σημειώνοντας παράλληλα τον αριθμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς, την ενίσχυση των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, την ανάδειξη του Πολιτισμού και την ενίσχυση υποδομών και δράσεων για το Περιβάλλον.

Ο κ. Μίλτων Νικολάου, Χημικός, Τμήμα Περιβάλλοντος ΒΕΘ ΕΛΠΕ παρουσίασε τον δρόμο του πετρελαίου αλλά και τις χρήσεις αυτού και των παραγόμενων προϊόντων του στην καθημερινότητά μας ενώ στη συνέχεια ξενάγησε τους μαθητές, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, στο χώρο εγκαταστάσεων ΕΛΠΕ, ώστε να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για την εργασία στο πλαίσιο μιας βιομηχανίας με έναν βιωματικό τρόπο.

Όπως σημείωσε ο κ. Νικολάου, «Η παρουσίαση στους νεαρούς εκκολαπτόμενους επιστήμονες της Β’ Λυκείου-Πειραματικού ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ήταν ξεχωριστή, γιατί τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της εγκατάστασης, είχαν σωστό, τεκμηριωμένο λόγο και έκαναν εύστοχες ερωτήσεις για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων όπως: χρήση των καταλυτών, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, παραγωγή προϊόντων από πετρέλαιο, περιβαλλοντική διαχείριση».

Για την καλύτερη κατανόηση εφαρμογής της επιστήμης στην παραγωγική διαδικασία, υλοποιήθηκε πείραμα με τη βοήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού βασισμένο πάνω στην κλασματική απόσταξη, από έμπειρο εκπαιδευτή του Προγράμματος STEAMulator, που αποτέλεσε την αφορμή συζήτησης για την συσχέτιση της μεθόδου τόσο με τη διύλιση του πετρελαίου όσο και με παραδείγματα της καθημερινότητας.

Τέλος, η κα Παπαϊωάννου παρείχε χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι η εξειδίκευση, οι απαιτούμενες δεξιότητες κλπ., δηλώνοντας ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει μαθητές καταρτισμένους και συνάμα εφήβους με ώριμους για την ηλικία τους προβληματισμούς, οι οποίοι συνετέλεσαν στη διεξαγωγή συζήτησης για γόνιμες μελλοντικές τους επιλογές.

Για το Παραγωγικό Σκασιαρχείο και το βιωματικό εργαστήριο STEAMulator είπαν μαθητές και μαθήτριες:

«Κατάλαβα τη σημασία της απόκτησης και καλλιέργειας νέων προσόντων»

«Έμαθα για τον τρόπο δομής και λειτουργίας μιας μεγάλης εταιρείας»

«Τέτοιες επισκέψεις δύνανται να προσφέρουν στους μαθητές χρήσιμα εφόδια για την μετέπειτα αναζήτησή τους για εργασία και είναι πολύ χρήσιμες»

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μέσω των εξειδικευμένων εργαστηρίων που προφέρει το STEAMulator οι επισκέψεις του Παραγωγικού Σκασιαρχείου στις καινοτόμες επιχειρήσεις της περιοχής γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές για τους μαθητές.