Το STEAMulator σχεδιάστηκε το 2016 στο Βερολίνο, όταν η δημιουργός του, Βικτώρια Περβίζου έλαβε μέρος στο “START – Create Cultural Change”,  ένα πρόγραμμα υποτροφιών που υποστηρίζει cultural managers για να ξεκινήσουν πολιτιστικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στις τοπικές τους κοινότητες. Το START είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Robert Bosch, που διεξάγεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και τη Γερμανική Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων, υποστηριζόμενο από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η εμπειρία της εκπαίδευσης και της εργασίας στο Βερολίνο μέσω του START – Create Cultural Change συνετέλεσε ώστε το STEAMulAtor να δημιουργηθεί στα πρότυπα της βιωματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

Στο πλαίσιο αυτής της υποτροφίας, το STEAMulator παρουσιάστηκε ως πρότυπο καλής πρακτικής στους δημάρχους Ελλάδας και Γερμανίας, στη διάρκεια της 6ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Δημάρχων που έγινε στο Ναύπλιο το Νοέμβριο του 2016 λαμβάνοντας θετικές εντυπώσεις και προτάσεις συνεργασίες από παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.